Thay màn hình Lenovo

BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH, MẶT KÍNH LENOVO

Thay mặt kính Lenovo

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp, thay thế và bảo hành )

Thay mặt kính Lenovo Tab 2 A7-30GC…………………….400.000

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp, thay thế và bảo hành )

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S890 ……………………. 350.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S880 ……………………. 350.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S860 ……………………. 500.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo s850 ……………………. 400.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S820 ……………………. 350.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S720 ……………………. 200.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S660 ……………………. 300.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S650 ……………………. 400.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo P780 ……………………. 400.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo P770 ……………………. 250.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo P700 ……………………. 200.000 

Thay mặt kính cảm ứng lenovo K910 …………………….. 500.000 

Thay mặt kính cảm ứng lenovo K900 …………………….. 450.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo Tab 2 A7-10 ……………. 450.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A7-30……………………………700.000

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo IdeaTab A7600 ……………………. 600.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo Tab A7600 ………………………….. 750.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo IdeaTab A1000 ……………………. 350.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A7-30 (A3300) ……………………… 400.000

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A850 ……………………. 300.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A859 ……………………. 300.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A765 ……………………. 400.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A760 ……………………. 400.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A706 ……………………. 350.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A680 ……………………. 400.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A65 …………………….. 300.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A516 ……………………. 250.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A390 ……………………. 200.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A369i ……………………. 200.000

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo Tab A7-50 A3500 …….. 350.000

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo Tab S8 – 701U ………….400.000

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A3000 …………………… 400.000

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A5000 …………………… 350.000

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A6000………………………..250.000

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A6010…………………………400.000

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A7000 ………………….. 350.000

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A7000 Plus…………….. 400.000

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A300 ……………………. 250.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A269 ……………………. 200.000 

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo Vibe P1: ……………….( Ngừng kinh doanh )

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo K910 Vibe Z ………… 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo Vibe X S960: ………….. 450.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo P70 A: …………………….. 250.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo Vibe S1: …………………….. 550.000đ

Thay mặt kính Lenovo A7- 10F (nguyên bộ) ……………………550.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo Vibe K5 Plus: ………………300.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo Vibe P1MA40: ……………………..350.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo Phab 2 Plus 670M………………. 650.000

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo Tab 3 8 TB3-850M……………………..600.000

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo Tab A5500……………………………… 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo Tab 3 TB3- 710i…………………………500.000

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo Tab Lenovo Tab S8_50LC………….750.000

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo K6 Note………………………………………….300.000

Thay màn hình Lenovo nguyên bộ

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp, thay thế và bảo hành )

Thay màn hình Lenovo S890 ……………………. 500.000 

Thay màn hình Lenovo S880 ……………………. 450.000 

Thay màn hình Lenovo S860 ……………………. 800.000 

Thay màn hình Lenovo S850 ……………………. 700.000 

Thay màn hình Lenovo S820 ……………………. 800.000 

Thay màn hình Lenovo S720 ……………………. 450.000 

Thay màn hình Lenovo S660 ……………………. 700.000 

Thay màn hình Lenovo S650 ……………………. 700.000 

Thay màn hình Lenovo S60    …………………… 750.000

Thay màn hình Lenovo S90 ( nguyên bộ )   ………..1.650.000

Thay màn hình Lenovo S60-A    ………………… 600.000 

Thay màn hình Lenovo P780 ……………………. 850.000 

Thay màn hình Lenovo P700 ……………………. 300.000 

Thay màn hình Lenovo P70   ……………………. 550.000 

Thay màn hình Lenovo K910 ……………………. 1.700.000 

Thay màn hình Lenovo K8m ……………………. 1.150.000 

Thay màn hình Lenovo K900 ( nguyên bộ ) ……………………. 900.000 

Thay Màn Hình Lenovo IdeaTab A1000 ……….. Liên hệ

Thay màn hình Lenovo A850 ……………………. 700.000 

Thay màn hình Lenovo A859 ……………………. 650.000 

Thay màn hình Lenovo A765 ……………………. 450.000 

Thay màn hình Lenovo A760 ……………………. 450.000 

Thay màn hình Lenovo A706 ……………………. 450.000 

Thay màn hình Lenovo A680 ……………………. 700.000 

Thay màn hình Lenovo A516 ……………………. 250.000 

Thay màn hình Lenovo A390 …………………….. 250.000 

Thay màn hình Lenovo A369i ……………………. 250.000 

Thay màn hình Lenovo A3000 ……………………. 600.000

Thay màn hình Lenovo A5000 …………………… 600.000

Thay màn hình Lenovo A7000 …………………….600.000

Thay màn hình Lenovo A7010 …………………….600.000

Thay màn hình Lenovo A7000 Plus …………….. 850.000 

Thay màn hình Lenovo A269 ……………………… 200.000 

Thay màn hình Lenovo Vibe X S960: ……………… 950.000đ

Thay màn hình Lenovo Viber K5 Plus: ………………850.000đ

Thay mặt kính cảm ứng máy tính bảng Lenovo Tab S8 ……………………. 750.000

Thay màn hình máy tính bảng Lenovo Tab S8 ……………………………….. 1.550.000

Thay màn hình máy tính bảng Lenovo Tab S8 – 701U ……………………….1.050.000

Thay màn hình rời máy tính bảng Lenovo Tab S8 – 701U ……………………850.000

Thay màn hình Lenovo Tab A7-50 A3500 ……………………………………….. 850.000

Thay màn hình Lenovo Tab S5000 (nguyên bộ) ……………………………….1.250.000

Thay LCD máy tính bảng Lenovo A7-30 (A3300) ……………………………… 350.000

Thay màn hình nguyên bộ Lenovo Tab 2 A7-30GC……………………………… 900.000

Thay màn hình Lenovo Tab A7-30………………………………………………….1.400.000

Thay màn hình máy tính bảng Lenovo Tab 2 A7-30 (A3300) ……………… 1.050.000

Thay màn hình máy tính bảng Lenovo A3000 ………………………………… 850.000 

Thay màn hình cảm ứng Lenovo ViBe Z (K910) ……………………………… 900.000 

Thay màn hình cảm ứng Lenovo S920 …………………………………………. 900.000 

Thay màn hình cảm ứng Lenovo IdeaTab A5500 (A8-50) ………………….. 850.000đ

Thay màn hình cảm ứng Lenovo A6000 ……………………………………….. 1.050.000

Thay khung Lenovo P780 (full bộ) ……………………………………………….. Liên hệ 

Thay màn hình Lenovo PHAB PB1-750M ………………………………………. 1.250.000

Thay màn hình Lenovo Phab Plus PB1-770M………………………………………..900.000đ

Thay màn hình Lenovo Vibe P1 ………………………………………………….. 700,000

Thay màn hình Lenovo P70 A: ……………………………………………………. 600.000đ

Thay màn hình Lenovo A2010 ………………………………………………………. 550.000đ

Thay màn hình Lenovo Tab 2 A7  ……………………………………………………1.350.000đ

Thay màn hình Lenovo A7- 10F 9  ……………………………………………………….750.000đ

Thay màn hình Lenovo A7- 10F (nguyên bộ) …………………………………1.050.000đ

Thay màn hình Lenovo Tab 2 A7  ……………………………………………………1.350.000đ

Thay màn hình Lenovo Vibe S1 (nguyên bộ) ……………………………………1.050.000đ

Thay màn hình Lenovo Vibe P1 MA40 ……………………………………………… 850.000

Thay màn hình Lenovo A6010 (nguyên bộ) ………………………………………..650.000đ

Thay màn hình Lenovo Phab 2 Plus 670M……………………………………………1.150.000

Thay màn hình Lenovo Tab 3 8 TB3-850M………………………………………..    1.100.000

Thay màn hình Lenovo Tab 3 TB3- 710i……………………………………………… 1.000.000đ

Thay màn hình Lenovo Tab Lenovo Tab S8_50LC……………………………………….1.200.000

Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế, để biết giá chính xác nhất quý khách xin vui lòng liên hệ qua Tổng đài 02873.055.355 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng !  

Liên hệ ngay cho Viettopcare ngay hôm nay

PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

“TRAO CHẤT LƯỢNG, NHẬN NIỀM TIN”

Hiển thị một kết quả duy nhất

Thay màn hình Lenovo P780

Liên hệ

Thay màn hình Lenovo S960

Liên hệ

Thay màn hình Lenovo Vibe C1

Liên hệ

Thay màn hình Lenovo S930

Liên hệ

Thay màn hình Lenovo S820

Liên hệ

Thay màn hình Lenovo K910

Liên hệ

Thay màn hình Lenovo K900

Liên hệ

Thay màn hình Lenovo Vibe S1

Liên hệ

Thay màn hình Lenovo Vibe P1

Liên hệ

Thay màn hình Lenovo Vibe K5 Plus

Liên hệ

Thay màn hình Lenovo Vibe K5

Liên hệ

Thay màn hình Lenovo P70

Liên hệ

Thay màn hình Lenovo P1m

Liên hệ

Thay màn hình Lenovo A7010

Liên hệ

Thay màn hình Lenovo A7000 Plus

Liên hệ

Thay màn hình Lenovo A6010

650.000

Thay màn hình Lenovo A6000

Liên hệ

Thay màn hình Lenovo A2020

Liên hệ

Thay màn hình Lenovo A2010

Liên hệ

Thay màn hình Lenovo A1000

Liên hệ
Trung tâm dịch vụ sửa chữa điện thoại tại Tp.HCM và Hà Nội Trung tâm sửa chữa, thay màn hình mặt kính điện thoại UY TÍN tại TPHCM ✓ Kiểm tra miễn phí ✓ Tặng GiftCard trị giá 50 -150K ✓ Tặng dán màn hình ✓ Thay lấy ngay Trung tâm dịch vụ sửa chữa điện thoại tại Tp.HCM và Hà Nội
10/10 5863 bài đánh giá
Gọi Tư vấn Chat Facebook
Top
Bạn Cần Hỗ Trợ Gì ?
1