Sửa lỗi cảm biến điện thoại

Hiển thị một kết quả duy nhất

Sửa cảm biến trên Mainboard

Thay cụm cảm biến ánh sáng trên điện thoại

Thay cụm cảm biến tiệm cận trên điện thoại

Top