GỌI NGAY CHO TƯ VẤN VIÊN
Gọi tư vấn viên: 0873.055.355 (8:00-19:00)

Thay mặt kính Xiaomi

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi 2 .........................300.000

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 2 ............... 250.000

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 3 ............... 250.000

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 3 Pro .......... 500.000

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 4 ................ 400.000

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 4X ...............400.000

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi Max ......................... 400.000

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 4 ............................. 350.000

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 4C ............................. 350.000

Thay kính Xiaomi Mi 5 .................................................350.000

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi Note ......................... 350.000

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi Mix ............................550.000

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi 4 Prime ................ 350.000

 

Thay màn hình XIAOMI

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 2 ............................... 500.000

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 3 ............................... 650.000

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 3 Pro ......................... 650.000

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4 ............................... 800.000

Thay màn hình Xiaomi Mi Max ........................................ 950.000

Thay màn hình Xiaomi Mi 4 ............................................. 700.000

Thay màn hình Xiaomi Mi 5 (nguyên bộ) ...........................950.000

Thay màn hình Xiaomi Mi 4C .......................................... 650.000

Thay màn hình Xiaomi Redmi 3S.....................................650.000

THAY MÀN HÌNH XIAOMI