GỌI NGAY CHO TƯ VẤN VIÊN
Gọi tư vấn viên: 0873.055.355 (8:00-19:00)

Thay mặt kính cảm ứng VIVO

( giá chưa bao gồm công tháo ráp)

Thay mặt kính cảm ứng Vivo V1: 350.000

Thay mặt kính cảm ứng Vivo V1 Max: 350.000

Thay mặt kính cảm ứng Vivo V3: 350.000

Thay mặt kính cảm ứng Vivo V5: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Vivo X37: Liên hệ

Thay mặt kính cảm ứng Vivo V3 Max: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Vivo X3L: Liên hệ

Thay mặt kính cảm ứng Vivo X510: Liên hệ

Thay mặt kính cảm ứng Vivo X5L: Liên hệ

Thay mặt kính cảm ứng Vivo X710: Liên hệ

Thay mặt kính cảm ứng Vivo Y11: 300.000

Thay mặt kính cảm ứng Vivo Y13: Liên hệ

Thay mặt kính cảm ứng Vivo Y13L: Liên hệ

Thay mặt kính cảm ứng Vivo Y17: Liên hệ

Thay mặt kính cảm ứng Vivo Y18: Liên hệ

Thay mặt kính cảm ứng Vivo Y20: Liên hệ

Thay mặt kính cảm ứng Vivo Y21: 350.000

Thay mặt kính cảm ứng Vivo Y22: Liên hệ

Thay mặt kính cảm ứng Vivo Y27: Liên hệ

Thay mặt kính cảm ứng Vivo Y28: Liên hệ

Thay mặt kính cảm ứng Vivo Y29: Liên hệ

Thay mặt kính cảm ứng Vivo Y31: 350.000

Thay mặt kính cảm ứng Vivo Y35: 400.000

Thay mặt kính cảm ứng Vivo Y37: Liên hệ

Thay mặt kính cảm ứng Vivo Y51: 350.000

Thay mặt kính cảm ứng Vivo Y55: 450.000

 

Thay màn hình VIVO

( giá chưa bao gồm công tháo ráp)

Thay màn hình Vivo V3 Max: 800.000

Thay màn hình Vivo V3: 800.000

Thay màn hình Vivo V1 Max: 800.000

Thay màn hình Vivo V1: 800.000

Thay màn hình Vivo Y21: 800.000

Thay màn hình Vivo Y31: 750.000

Thay màn hình Vivo Y51: 750.000

Thay màn hình Vivo Y55: 1.050.000

Thay màn hình Vivo X6S: 2.550.000

Chuôi sạc Vivo X37: 250.000

Chuôi sạc Vivo X3T: Liên hệ

THAY MÀN HÌNH VIVO